Een rijk bos (9/19)

Gepubliceerd op 26 juni 2023 om 11:00

Het Zevenbergenbos is een lappendeken van oude parkbossen, elzenbroekbossen, populierenbossen en droge beuken- en dennenbossen. De voorjaarsflora is samen met het aangrenzende Muizenbos één van de mooiste en rijkst gevarieerde van de provincie Antwerpen. Dankzij de verschillende bodems, van nat naar droog en van zandig naar klei, is er een grote variatie in plantensoorten. Zo is het priembladmos in Vlaanderen tot nu toe enkel in dit bos aangetroffen.

Onder het bos van Ranst ligt de oude zeebodem erg ondiep en de schelpen in die laag zorgen voor veel kalk in de grond. Bij het graven van een amfibieënpoel werd een haaientand gevonden van meer dan 2 miljoen jaar oud uit het late tertiaire tijdperk. Door die kalk kunnen zeldzame plantensoorten hier uitbundig
groeien.

Gezien zijn ecologische waarde is het bos van Ranst opgenomen als habitatgebied in het kader van het Europees Natura 2000-netwerk.
Natuurpunt beheert het bos met aandacht voor een variatie in leeftijd en soorten van bomen en struiken. Dankzij Natuurpunt kan je hier prachtig wandelen en genieten van de natuur in zijn puurste vorm.
Wandel de dreef in en volg deze tot voorbij de weide op je rechterkant. Enkele meters verder kom je aan twee eiken van meer dan 220 jaar oud.

Als deze bomen konden spreken ...

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.